Падането на България под турско робство04:17

  • 0

Българските земи в средата на 14 век в навечерието на Османското нашествие

Османското владичество или още османска власт и османско господство, назовавано също, предимно в българската възрожденска литература, като османско робствоосманско иго или турско робство, е периодът от края на 14-ти до края на 19-ти век, през който не съществува независима българска държава, а населените с българи земи са под управлението на Османската империя.

Унищожена е и самостоятелната Българска патриаршия, която е подчинена на гръцката Цариградска патриаршия.

За сметка на това, Охридската архиепископия продължава съществуването си до 1767 г., както и възстановената през 1557 г. заради сърбите в османските владения Печка патриаршия (до 1766 г.).

Българите подготвят редица въстания срещу местните и централните власти, като борбата за отхвърляне на османската власт достига своя връх с Априлското въстаниеот 1876 г. и Руско-турската освободителна война от 1878 г.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"