„Живи Легенди“1:36:36

  • 0

Живи легенди

Държава – България
Година – 2014
Минути – 100
Цветен
Субтитри: английски, български, сръбски

Режисьор – Ники Илиев
Сценарий – Ники Илиев, Николай Василевски, Саня Борисова – Илиева
Оператор – Григор Кумитски
Музика – Борислав Бояджиев – Борче, Румен Бояджиев – син

В ролите – Орлин Павлов, Ники Илиев, Саня Борисова-Илиева, Димо Алексиев, Любомир Ковачев, Георги Кадурин, Яна Маринова, Анна Мария Гюзелева, Стефан Щерев, Юлиян Ковалевски и Микеле Плачидо
Продуценти – Ники Илиев, Бойко Илиев, Ян Янев
Продукция – Евро Диалог, бТВ Студиос

Награди и номинации

Разпространител за българия – бТВ Студиос
Световен разпространител / Или контакт за копие
Film Marketing Services – Los Angeles, California
Peter Greenе: peter@filmmarketingservices.com
Niki Iliev: trystan_niki@yahoo.com; +359 888 663 085

Синопсис:
Всичко започва (или по-точно всичко се обърква) с един инцидент. Един млад банкер, домогнал се до всички блага, за които може да се мечтае, претърпява катастрофа и изпада в безсъзнание, за да се събуди със съзнанието на своето 18-годишно аз. Без да помни нищо от случилото се след завършването му, той пристига в родния си град, за да си види с хората, които сега смята за най-близки, а именно бившите му съученици. Изпълнен с ентусиазъм и несвойствена за възрастта му приповдигнатост, нашият герой с изумление се сблъсква с навъсените и недоволни хора, в които са се превърнали приятелите му днес. Подтикнат от преоткрития си приключенски дух, той решава да сбъдне юношеските мечти на всеки един от тях, а и да намери себе си някъде по пътя.

––––––––––––––––
Living legends
Country – Bulgaria
Year – 2014
Min – 100
Color
Subtitles: english, bulgarian, serbian

Director – Niki Iliev
Script – Niki Iliev, Nikolay Vasilevski, Sanya Borisova-Ilieva
Camera – Grigor Kumitsky
Music – Borislav Boyadjiev – Boche, Rumen Boyadjiev – son

Cast – Orlin Pavlov, Niki Iliev, Sanya Borisova-Ilieva, Dimo Alexiev, Liubomir Kovechev, Georgi Kadurin, Yana Marinova, Anna Maria Giuzeleva, Stephan Shterev, Julian Kovalevsky and Michele Placido
Producers – Niki Iliev, Boiko Iliev, Yan Yanev
Production – Euro Dialog, bTV Studios

Awards and nominations

Bulgarian distribution – bTV Studios
Production – Euro Dialog, bTV Studios
World sales – Film Marketing Services – Los Angeles, California
Peter Greenе: peter@filmmarketingservices.com
Niki Iliev: trystan_niki@yahoo.com; +359 888 663 085

Synopsis:
Pavel is a man in his thirties holding a high-end position in an upscale bank. One day, he suffers an accident and falls into a coma.
When he wakes up, it emerges that he has partial amnesia and can remember nothing since his high school graduation. As a result, the people he now feels closest to are his former schoolmates, and he decides to return to his small hometown by the sea and look them up.
There is a problem, however: none of his classmates feel the same as him because, despite the promises they made to each other when finishing school, each of them has taken off on a different direction.
Pavel decides to spend his money on making a wild childhood dream of his friends come true – a dream they never gathered enough courage to try and attempt.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"